CẬP NHẬT TỔNG THỂ DỰ ÁN CITY TOWER (9/2017)

Dưới đây là một vài hình ảnh về dự án City Tower (9/2017)