TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CITY TOWER – CẬP NHẬT 28/04/2017

Dự án City Tower đang được thi công theo đúng tiến độ. Dưới đây là một vài hình ảnh thi công mới nhất của dự án từ ngày 24/04/2017  đến ngày  28/04/2017.

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG:

– Lắp đặt ván khuôn dầm sàn tầng 19

– Lắp đặt cốt thép dầm sàn tầng 19

– Lắp đặt hệ thống MEP dầm sàn tầng 19

– Công tác xây tường

– Công tác lanh tô, bổ trụ

Một vài hình ảnh cập nhật tiến độ thi công City Tower:

tien-do-xay-dung-city-tower-tuan-112-01

Lắp đặt ván khuôn dầm sàn tầng 19

tien-do-xay-dung-city-tower-tuan-112-02

Lắp đặt ván khuôn dầm sàn tầng 19

tien-do-xay-dung-city-tower-tuan-112-03

Lắp đặt cốt thép dầm sàn tầng 19

tien-do-xay-dung-city-tower-tuan-112-04

Lắp đặt hệ thống MEP dầm sàn tầng 19

tien-do-xay-dung-city-tower-tuan-112-05

Công tác xây tường

tien-do-xay-dung-city-tower-tuan-112-06

Công tác lanh tô, bổ trụ