TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CITY TOWER – 10/03/2017

Dự án City Tower đang được thi công theo đúng tiến độ. Dưới đây là một vài hình ảnh thi công mới nhất của dự án từ ngày 06/03/2017  đến ngày  10/03/2017.

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG:

– Lắp đặt cốt thép và ván khuôn và đổ bê tông cột tầng 14

– Lắp đặt ván khuôn dầm sàn tầng 15 – khu vực 1

– Lắp đặt ván khuôn dầm sàn tầng 15 – khu vực 1

– Lắp đặt cốt thép dầm sàn tầng 15 – khu vực 2

– Xây tường tầng 6

– Xây tường tầng 7

Một vài hình ảnh cập nhật tiến độ thi công City Tower:

tien-do-xay-dung-city-tower-tuan-108-01

Lắp đặt cốt thép và ván khuôn và đổ bê tông cột tầng 14

tien-do-xay-dung-city-tower-tuan-108-02

Lắp đặt ván khuôn dầm sàn tầng 15 – khu vực 1

tien-do-xay-dung-city-tower-tuan-108-03

Lắp đặt ván khuôn dầm sàn tầng 15 – khu vực 1

tien-do-xay-dung-city-tower-tuan-108-04

Lắp đặt cốt thép dầm sàn tầng 15 – khu vực 2

tien-do-xay-dung-city-tower-tuan-108-05

Xây tường tầng 6

tien-do-xay-dung-city-tower-tuan-108-06

Xây tường tầng 7