TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CITY TOWER – 06/02/2017

Dự án City Tower đang được thi công theo đúng tiến độ. Dưới đây là một vài hình ảnh thi công mới nhất của dự án từ ngày 31/01/2017  đến ngày  06/02/2017.

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG:

– Lắp đặt ván khuôn dầm sàn tầng 12 – Block 2

– Lắp đặt cốt thép cột tầng 12 – Block 2

– Xây tường tầng 3 – Block 2

Một vài hình ảnh cập nhật tiến độ thi công City Tower:

tien-do-xay-dung-city-tower-tuan-105-01

Lắp đặt ván khuôn dầm sàn tầng 12 – Block 2

tien-do-xay-dung-city-tower-tuan-105-02

Lắp đặt cốt thép cột tầng 12 – Block 2

tien-do-xay-dung-city-tower-tuan-105-03

Xây tường tầng 3 – Block 2

tien-do-xay-dung-city-tower-tuan-105-04

Xây tường tầng 3 – Block 2