TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CITY TOWER – 02/04/2017

Dự án City Tower đang được thi công theo đúng tiến độ. Dưới đây là một vài hình ảnh thi công mới nhất của dự án từ ngày 27/03/2017  đến ngày  02/04/2017.

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG:

– Tháo ván khuôn dầm sàn tầng 15 – Block 2

– Lắp đặt cốt thép dầm sàn tầng 16 – Block 2

– Đổ bê tông dầm sàn tầng 16 – Block 2

– Lắp đặt ván khuôn dầm sàn tầng 17 – Block 2

– Xây tường tầng 9 – Block 2

– Xây tường tầng 10 – Block 2

Một vài hình ảnh cập nhật tiến độ thi công City Tower:

tien-do-xay-dung-city-tower-tuan-110-01

Lắp đặt cốt thép dầm sàn tầng 16 – Block 2

tien-do-xay-dung-city-tower-tuan-110-02

Đổ bê tông dầm sàn tầng 16 – Block 2

tien-do-xay-dung-city-tower-tuan-110-03

Lắp đặt ván khuôn dầm sàn tầng 17 – Block 2

tien-do-xay-dung-city-tower-tuan-110-04

Xây tường tầng 9 – Block 2

tien-do-xay-dung-city-tower-tuan-110-05

Xây tường tầng 10 – Block 2