Tiến độ thanh toán

Phí bảo trì 2% được thanh toán cùng với Đợt Bàn Giao Nhà.

Tiến độ thanh toán này chỉ áp dụng cho những khách hàng ký hợp đồng mua bán từ 01/09/2017 đến 30/09/2017.

 

 

tien-do-thanh-toan-city-tower-thang-05-01

Phí bảo trì 2% được thanh toán cùng với Đợt Bàn Giao Nhà.

Tiến độ thanh toán này chỉ áp dụng cho những khách hàng ký hợp đồng mua bán từ 01/05/2017 đến 31/05/2017.

 tien-do-thanh-toan-city-tower-thang-05-02

Phí bảo trì 2% được thanh toán cùng với Đợt Bàn Giao Nhà.

Tiến độ thanh toán này chỉ áp dụng cho những khách hàng ký hợp đồng mua bán từ 01/05/2017 đến 31/05/2017.