CĂN HỘ A: 1 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinhDiện tích lọt lòng : 45.35m2

Căn hộ mẫu loại A
Căn hộ mẫu loại A
Vị trí căn hộ loại A - Block CT01

CĂN HỘ A': 1 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinhDiện tích lọt lòng : 44.18m2

Căn hộ mẫu loại A'
Căn hộ mẫu loại A'
Vị trí căn hộ loại A' - Block CT01

CĂN HỘ B: 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinhDiện tích lọt lòng: 55.65m2

Căn hộ mẫu loại B
Căn hộ mẫu loại B
Vị trí căn hộ loại B - Block CT01

CĂN HỘ C: 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinhDiện tích lọt lòng: 55.94m2

Căn hộ mẫu loại C
Căn hộ mẫu loại C
Vị trí căn hộ loại C - Block CT01

CĂN HỘ D: 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinhDiện tích lọt lòng: 55.92m2

Căn hộ mẫu loại D
Căn hộ mẫu loại D
Vị trí căn hộ loại D - Block CT01

CĂN HỘ E: 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinhDiện tích lọt lòng: 68.99M2

Căn hộ mẫu loại E
Căn hộ mẫu loại E
Vị trí căn hộ loại E

CĂN HỘ F: 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinhDiện tích lọt lòng: 68.13M2

Căn hộ mẫu loại F
Căn hộ mẫu loại F
Vị trí căn hộ loại F

SHOP HOUSE: 8 UNITSDiện tích lọt lòng : 91,16M2 - 147,84 M2

Shophouse
Shophouse