Vị trí dự án


333 Đại Lộ Bình Dương, Phường Hưng Định, Thành phố Bình Dương.
Điện thoại: 0650 3719923
Hotline (Sales): 0902 579 573
Hotline (Dịch vụ Khách hàng): 0939 812 818

Địa chỉ nhà mẫu


Tòa nhà City Tower, Đại Lộ Bình Dương, Phường Hưng Định, Thành phố Bình Dương.
Điện thoại: 0650 3719923